Karnatak Rashtriya Education Society

Board of Directors

Sri. Baswaraj Jabshetty

President

Sri. B.G.Shetkar

Vice-President

Sri.Sidram Para

Secretary

Sri. Satish Patil

Joint Secretary

Sri. Maheshkumar Bhadbhade

Member

Sri.Buyya Veerbhadrappa

Member

Sri. Chanda Shanthkumar

Member

Sri. Shetkar Chandrakant

Member

Sri. Gadge Shivanand

Member

Sri. Gunalli Vijaykumar

Member

Sri.Mallikarjun Hatti

Member

Sri.Nagure Srinath

Member

Sri.Patil Sidraj Kamalpur

Member

Sri. Tandur Rajshekar

Member

Sri.Ravi Halhalli

Member