Karnatak Rashtriya Education Society(KRES)

Our Team

Dr. Basavaraj G. Patil

President

Sri. Sidram Para

Vice-President

Sri. Baswaraj Jabshetty

Secretary

Sri. Basavraj Patil Bhalki

Joint Secretary

Sri. Maheshkumar Bhadbhade

Member

Sri. Tandur Rajshekar

Member

Sri. Chanda Shanthkumar

Member

Sri. Dattatrey Sindol

Member

Sri. Madhavrao Sherikar

Member

Sri. Satish Patil

Member

Sri. Gadge Shivanand

Member

Sri. Shetkar Chandrakant

Member

Sri. Vijaykumar Biradar

Member

Sri.Mallikarjun Hatti

Member

Sri.Buyya Veerbhadrappa.jpg

Member

K.R.E.S Trust

Dr. C.S.Halhalli

President

Sri. Shivshankar B. Shetkar

Secretary

Sri. Prabhushetty Muddanna

Trustee

Justice Sri. Shashidhar B. Majge

Trustee

Sri. Madivalappa Gangshetty

Trustee